Delivery Hero (DHH) är ett globalt nätverk av hemsidor för beställning av hemlevererad restaurangmat med mer än 200 000 anslutna restauranger. Bolaget är verksamt i 24 länder på 5 kontinenter, däribland Tyskland, Sverige, Storbritannien, Korea, Kina och Indien. Delivery Heros partners genererar mer än en miljard USD i årlig omsättning genom beställningar via nätet eller mobilen och levererar mer än 10 miljoner måltider varje månad. Delivery Hero har över 1 500 anställda runt om i världen varav 440 som arbetar från huvudkontoret i Berlin.

Vostok New Ventures innehar 25 miljoner EUR i ett prioriterat säkerställt lån till Delivery Hero med 9,5–10,5% årlig nominell ränta. Lånet inkluderar också en mindre aktiekomponent, genom vilken Vostok New Ventures fått ett antal aktier och optioner i bolaget.

I februari 2015 såldes 85% av aktiekomponenten för ett totalt pris om omkring 9,4 miljoner USD i samband med en transaktion där Rocket Internet investerade 496 miljoner EUR i bolaget i både sekundärt och primärt kapital.