Investerare och media

Vostok New Ventures Ltd (tidigare Vostok Nafta Investment Ltd) depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB.