Holding period: 2007-2019

IRR: ~37%

Vostok New Ventures avyttrade sitt innehav om 13.2% i Avito under januari 2019 för ett kontant vederlag om 540 MUSD.

Avito är den största och mest likvida e-handelssajten i Ryssland, och marknadsledande i termer av både besö- kare och annonser med stor marginal.

Avitos starka, marknadsledande position har visat sig vara en nyckelfaktor för bolagets stora lönsamhetspotential i nivå med jämförelsebolag i andra länder. Avito är det ledande varumärket med stark varumärkeskännedomen över hela Ryssland.

Marknaden för internetrelaterade tjänster förväntas också fortsätta växa i samband med en ökad internetanvändning och fler ryska företag som migrerar online.

Bolagets hemsida: www.avito.ru