BlaBlaCar sammanför människor som vill resa en viss längre sträcka med förare som ska åka den sträckan så att båda kan spara pengar genom att dela på kostnaden. Denna modell har gjort BlaBlaCar till en ledande aktör i den globala delningsekonomin med över 65 miljoner medlemmar i 22 länder och bidrar till att göra resande med bil mer effektivt och prisvärt.

BlaBlaCar grundades 2006 av Frédéric Mazzella, CEO, Francis Nappez, CTO, och Nicolas Brusson, COO och har tills nu rest mer än 300 MUSD i finansiering. För tillfället är BlaBlaCar verksamma i Benelux, Kroatien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Indien, Italien, Mexiko, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Spanien, Turkiet, Ukraina och Storbritannien.

BlaBlaCar påbörjar monetisering i Ryssland 2016/09/28

Company website: www.blablacar.co.uk