Skuld- och aktieinvestering
Holding period: 2014-2017
IRR: ~14% (EUR ~22%)