Marley Spoon är en avancerad matkasse-service. Marley Spoon är baserat i Berlin och har verksamhet i Europa, USA och Australien. Marley Spoon grundades av Delivery Heros ex-VD Fabian Siegel 2014. I USA har de ett samarbete med Martha Stewart.
Vostok New Ventures investerade 4,0 MEUR i Marley Spoon under första kvartalet 2018 genom en skuldinvestering som innefattar likvid ränta samt en aktiekomponent.

Hemsida: www.marleyspoon.com