Tinkoff Bank är en innovativ internetbank och leverantör av finansiella tjänster. Tinkoff är verksamt i Ryssland och bedriver sin verksamhet baserad på en högteknologisk plattform, utan fysiska kontor. Sedan bolaget grundades 2007 av Oleg Tinkoff, en känd rysk entreprenör med en lång historik av framgångsrika affärer, har Tinkoff Bank etablerat sig som en ledare på den ryska kreditkortsmarknaden och tagit en position i framkant med fokus på innovation och leverans av internetbaserade finansiella tjänster riktade mot konsumentledet. Affärsmodellen, som bland annat bygger på ett starkt kostnadsfokus och innovationsdrivna affärer, är flexibel med en bevisad förmåga att snabbt växa och krympa, för att hela tiden anpassa sig till den cykliska ryska marknaden. Tinkoff Banks ledning består av ett erfaret och professionellt team av människor med bakgrund från Visa, McKinsey och flera ledande ryska banker. Ledningen betraktas allmänt som den främsta inom den ryska marknaden för finansiella tjänster.

Vostok New Ventures investerade första gången i TCS 2008 och avyttrade den största delen av innehavet 2013 i samband med bolagets IPO i London och den resterande delen 2015 genom avknoppningen av det fintech-fokuserade investmentbolaget Vostok Emerging Finance.

www.vostokemergingfinance.com

Webbsida: www.tinkoff.ru/eng