Vezeeta är MENA-regionens ledande digitala sjukvårds- plattform. Bolaget är tidigt ute med att digitalisera sjuk- vårdssystemet genom att sammankoppla olika aktörer i sjukvårdsekosystemet.
Vezeeta löser många problem för patienter som behöver komma i kontakt med en läkare och sjukvården. Vezeeta erbjuder en gratis sökmotor och app där man kan söka och boka läkarbesök inom många olika områden.

www.vezeeta.com