Bolagsstämma

Extra bolagsstämma, 22 augusti, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Protokoll från SGM 2019
Årsstämma 2019, kl.14.00 CEST, 15 maj 2019, Stockholm
KONSOLIDERAD OCH UPPDATERAD kallelse
Valberedningens för Vostok New Ventures Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2019
Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Fullmaktsformulär
Protokoll från AGM 2019
Extra bolagsstämma 2019
Informationsbroschyr avseende det föreslagna split- och obligatoriska inlösenprogrammet
Kallelse till extra bolagsstämma
Protokoll från EGM 2019
fullmaktsformulär
Årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma
Valberedningens för Vostok New Ventures Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2018
Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Proxy form
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Protokoll från årsstämma 2018
Årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma
Proxy form
Valberedningens för Vostok New Ventures Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2017
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Protokoll från årsstämma 2017
Extra bolagsstämma 18 november 2016
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Protokoll från extra bolagsstämma 2016
Extra bolagsstämma 5 augusti 2016
Kallelse till extra bolagsstämma 2016
Skälighetsbedömning (fairness opinion)
Styrelsens redogörelse
Fullmaktsformulär
Årsstämma 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Valberedningens för Vostok New Ventures Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2016
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag om beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens i Vostok New Ventures Ltd förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts
Fullmaktsformulär
Protokoll från årsstämma
Extra bolagstämma 9 juni 2015
Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma
Informationsbroschyr avseende Vostok Emerging Finance
Protokoll från extra bolagsstämma
Årsstämma 2015
Kallelse till årsstämma 2015
Styrelsens utvärdering av tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Valberedningens för Vostok Nafta Investment Ltd förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2015
Protokoll från Årsstämman 2015