Finansiell kalender

Event Datum
Årsredovisning 2018 mars 27, 2019
1Q Report 2019 maj 15, 2019
AGM 2019 maj 15, 2019
Sexmånadersrapport 2019 augusti 14, 2019
Niomånadersrapport 2019 november 13, 2019
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020