Finansiell kalender

Event Datum
Årsredovisning 2018 mars 27, 2019
1Q Report 2019 maj 15, 2019
AGM 2019 maj 15, 2019
Bokslutskommuniké 2018 februari 13, 2019
Niomånadersrapport 2018 november 14, 2018
Sexmånadersrapport 2018 augusti 15, 2018
Årstämma 2018 maj 16, 2018
Tremånadersrapport 2018 maj 15, 2018