Finansiell kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2019 februari 12, 2020
Årsredovisning 2019 mars 25, 2020
Tremånadersrapport 2020 april 29, 2020
AGM 2020 maj 12, 2020
Sexmånadersrapport 2020 juli 29, 2020
Niomånadersrapport 2020 november 4, 2020
Bokslutskommuniké 2020 februari 10, 2021