Finansiell kalender

Event Datum
Bokslutskommuniké 2018 februari 13, 2019
Niomånadersrapport 2018 november 14, 2018
Sexmånadersrapport 2018 augusti 15, 2018
Årstämma 2018 maj 16, 2018
Tremånadersrapport 2018 maj 15, 2018
Årsredovisning 2017 mars 28, 2018
Bokslutskommuniké 2017 februari 14, 2018