Finansiella rapporter

2019
Bokslutskommuniké 2019
Niomånadersrapport januari-september 2019
Sexmånadersrapport januari–juni 2019
Tremånadersrapport Januari–mars 2019
2018
Årsredovisning 2018
Bokslutskommuniké 2018
Niomånadersrapport januari-september 2018
Sexmånadersrapport januari-juni 2018
Tremånadersrapport Januari–mars 2018
2017
Årsredovisning 2017
Bokslutskommuniké 2017
Niomånadersrapport januari-september 2017
Sexmånadersrapport januari-juni 2017
Tremånadersrapport Januari–mars 2017
2016
Årsredovisning 2016
Bokslutskommuniké 2016
Niomånadersrapport januari-september 2016
Sexmånadersrapport januari-juni 2016
Tremånadersrapport Januari–mars 2016
2015
Årsredovisning 2015
Bokslutskommuniké 2015
Niomånadersrapport januari-september 2015
Sexmånadersrapport januari-juni 2015
Tremånadersrapport Januari–mars 2015
2014
Årsredovisning 2014
Bokslutskommuniké 2014
Niomånadersrapport Januari–september 2014
Sexmånadersrapport 2014
Tremånadersrapport Januari–mars 2014
2013
Årsredovisning 2013
Bokslutskommuniké 2013
Niomånadersrapport Januari–september 2013
Sexmånadersrapport 2013
Tremånadersrapport Januari–mars 2013
2012
Årsredovisning 2012
Bokslutskommuniké 2012
Niomånadersrapport Januari–september 2012
Sexmånadersrapport 2012
Tremånadersrapport Januari–mars 2012
2011
Årsredovisning 2011
Bokslutskommuniké 2011
Niomånadersrapport Januari–september 2011
Sexmånadersrapport 2011
Tremånadersrapport Januari–mars 2011
2010
Årsredovisning 2010
Bokslutskommuniké 2010
Niomånadersrapport Januari–september 2010
Sexmånadersrapport 2010
Tremånadersrapport Januari–mars 2010
2009
Årsredovisning 2009
Bokslutskommuniké 2009
Niomånadersrapport Januari–september 2009
Sexmånadersrapport 2009
Tremånadersrapport Januari–mars 2009
2008
Årsredovisning 2008
Niomånadersrapport Januari–september 2008
Sexmånadersrapport 2008
Tremånadersrapport Januari–mars 2008
2007
Årsredovisning 2007
Niomånadersrapport Januari–september 2007
Sexmånadersrapport 2007
2020