Ägarstruktur

Handel i VNV-aktien (svenska depåbevis)

Vostok New Ventures svenska depåbevis (SDB) som representerar aktier i Vostok New Ventures (tidigare Vostok Nafta) handlas sedan den 4 juli 2007 på Nasdaq Stockholm.
Ticker: VNV SDB
ISIN-kod: SE0007278965

Aktieägare

Nedanstående aktieägarförteckning utvisar de tio största ägarna per den 31 maj 2018. Antalet aktieägare i Vostok New Ventures uppgick den 31 maj 2018 till cirka 7 800.

Holder Shares Holdings
Ruane, Cunnif & Goldfarb Inc. 16 635 418 19,7%
Swedbank Robur Funds 8 250 718 9,8%
Alecta Pension Insurance 6 930 000 8,2%
T. Rowe Price 4 669 070 5,5%
Fidelity Funds 4 349 396 5,1%
Second Swedish National Pension Fund 4 276 599 5,1%
Armor Advisors LLC 4 076 000 4,8%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management 2 680 183 3,2%
Catella Funds 1 926 916 2,3%
Protector Forsikring ASA 1 440 000 1,7%
10 Major Holders 55 234 300 65,4%
Other 29 348 057 34,6%
Total shares 84 582 357 100,0%
Innehav enligt senaste uppgift till bolaget eller senaste insynsrapportering.
Källa: Euroclear Sweden AB och av Vostok New Ventures kända innehav. Exklusive förvaltare.
Det totala antalet aktier i tabellen exkluderar återköpta aktier som innehas av bolaget. Inklusive återköpta aktier är det totala antalet aktier 85,688,309.